Missförhållanden inom äldre­vården och diskussioner om fotoförbud på offentliga platser och på sjukhus har gjort rätten att slå larm till en högaktuell fråga. TCO har gett ut en skrift i ämnet, och bjöd i samband med det in till en konferens där det slogs fast att det har blivit tystare på våra arbetsplatser.

För även om en person som avslöjar missförhållanden har gott stöd i lagstiftning om yttrandefrihet, offent­lighetsprincip, meddelarfrihet och meddelarskydd, så kan den som blåser i visslan bestraffas hårt av arbetsgiva­re. Osäkra anställningsförhållanden och rädsla för repressalier är ett starkt hot mot yttrandefriheten, sa rättshistorikern Carl Gustaf Spangenberg.

— Alla chefer inom offentlig verksamhet borde genomgå en utbildning där de mest grundläggande reglerna för vårt öppna samhälle — yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincip — gås igenom.

Men inte bara chefer är okunniga om lagar, regler och avtal. Även bland fackligt förtroendevalda saknas kunskap.

— Jag tror att det finns stora kunskapsluckor och att förtroendevalda kan ha användning av en handbok om yttrandefrihet på jobbet och om hur de ska stödja whistleblowers, sa Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO.