Riksrevisionen vill veta hur stort ansvar staten har för att vård inte alltid ges på lika villkor i den svenska hälso- och sjukvården. Bakgrunden är bland annat att patienter drabbas av vårdskador och kommer i kläm i skarven mellan vård och omsorg.Granskningen går under namnet Staten och vården och fokuserar på ambulanssjukvården, kömiljarden och vårdgarantin.