Trots fem år med nationell e-hälsostrategi är systemen i många fall mer störande än stödjande, anser Vårdförbundet som nu kräver en rejäl satsning på smarta och lättanvända it-system. En it-miljard är viktigare än den av regeringen så omhuldade kö-miljarden. Trots stor samsyn om att vården behöver bättre it-system går det för långsamt med den nationella satsningen eftersom det saknas pengar och ledningen är splittrad, anser förbundet.