Under våren 2010 upptäcktes att två sjuksköterskor inom äldreomsorgen i Landskrona kommun hade byggt upp ett läkemedelsförråd genom att ta hand om och spara läkemedel från avlidna patienter. Sjuksköterskorna avskedades när det upptäcktes att stora mängder narkotikaklassat läkemedel förvarades på ett felaktigt sätt.

— De läkemedel som behövdes fanns inte och inom palliativ vård kan inte patienterna vänta på smärtlindring från fredag till måndag. Flera gånger tog jag upp med masen att vi behövde ett utökat basförråd av läkemedel, men ingenting hände, säger Elinor Allevik, en av sjuksköterskorna.

Det är inte tillåtet att spara narkotikaklassat läkemedel som ska kasseras efter det att patienten har avlidit.

Trots det tog Vårdförbundet strid för medlemmarna.

— De handlade inte korrekt, men vi bedömde ändå att det inte fanns rättslig grund för avsked. De har hela tiden haft patienternas bästa i fokus, säger Vårdförbundets jurist, Jeanette Lindgren Dahlin.

Arbetsgivaren å sin sida hävdade att det inte var någon engångsföreteelse, och att lagret av narkotikaklassat läkemedel dessutom var mycket stort. Kommunen stod därför fast vid beslutet om avsked.

I december avslutades den centrala tvisteförhandlingen och det stod klart att arbetsgivaren återtog avskeden, kom överens om avslut av anställningarna, och om ekonomisk ersättning.

Båda sjuksköterskorna har gått vidare till nya arbetsgivare och den ekonomiska uppgörelsen innebär inte att de får tillbaka sina gamla jobb. Men de får sex månadslöner i avgångsvederlag, och slipper ha ett avsked i sina cv:n.

— Det är en upprättelse. Det kändes konstigt med avsked efter att ha försökt göra gott. Men så här efteråt tänker jag att jag kanske borde ha krävt ett utökat läkemedelsförråd för att kunna fortsätta arbeta, säger Elinor Allevik.