Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar upplever ofta en djup existentiell ångest. Sven-Tore Dreyer Fredriksen disputerade den 16 maj på en avhandling om hur viktigt det är att kunna bemöta den ångesten.

Hans slutsats är att intensivvårdssjuksköterskors kunskap har en tydlig naturvetenskaplig inramning, men att de saknar insikten om hur de ska bemöta patienters upplevelse av att vara svårt och akut sjuk.

— Om personalen inte förstår att möta patienternas existentiella behov saknar de förmåga att bygga upp deras hopp och deras självförtroende. Det är allvarligt eftersom hälsa också skapas genom att vi stärker de sidorna, säger han.

Avhandlingen Intensivpasientens gåtefulle kunnskap — om erfart kunnskap og kunnskapsformidling i en intensivkontekst lades fram på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.