Det oerhört tragiska Emilfallet, där en ung man dog efter att ha nekats ambulans, har varit en stor fråga för media den senaste månaden. Många människor har vittnat om att de har fått vänta alldeles för länge på ambulans.

Diskussionen som följt har inte gett någon djup­are förståelse för ambulanssjukvårdens villkor.I det här numret av Vårdfokus berättar vi hur SOS Alarms personal påverkats av det uppmärksammade Emilfallet. Fler ambulanser larmas ut vilket ytterligare ökat belastningen på ambulansorganisationen.

Jag tror att många av de frågor som nu aktualiserats har sin grund i att vårdgivarna fortfarande betraktar ambulanserna till stor del som en transportverksamhet. Ambulanssjuk­sköterskor vittnar om att de inte får göra tillräckliga bedömningar på plats vilket skapar onödiga körningar. I slutänden kanske den ambulans som behövs vid en livshotande situation inte finns tillgänglig. Ambulanser med avancerad teknik och kompetent personal används inte på rätt sätt.

Varför inte starta en genomgripande utredning av ambulansverksamheten i landet? Den borde i högre grad ses som en viktig del i hela sjukvården. Vi behöver mobila team inom många områden för att möta behoven hos medborgarna. Först då kan människor känna sig trygga med att få en väl utrustad ambulans när det verkligen behövs.

För övrigt...…har det nu gått 8månader sedan riksdagsvalet där den borgerliga alliansen lovade att införa betald specialistutbildning för sjuk­sköterskor. När blir vallöftet ett konkret förslag?