Universitetet i Örebro håller på med rekrytering av en professor till sjuksköterske­utbildningen. I nuläget står man dock inte helt utan professorskompetens, utan har löst det så att sammanlagt tre personer har 20—40 procents tjänstgöring (sammanlagt 0,85 procent). Det påpekandet gör professor Margareta Ehnfors med anledning av artikeln om bristen på professorer i förra numret av Vårdfokus.