"Den äckliga sommaren är här, det är en årstid jag annars njuter av, nu tycker jag bara att den är äcklig.” Så skriver Humlan Milton några månader efter att hennes son Calle gick bort i cancer, 3,5 år gammal. En hjärntumör upptäcktes när han var ett år. Familjens nedstigning i helvetet hade börjat. Ändlösa och ofta plågsamma behandlingar skulle avlösa varandra, ändå hoppades Humlan Milton i det längsta. Läsaren får en in­blick i hur sjukvården kan fungera, och ibland inte fungera, förpatient och anhöriga i en ex­tremt påfrestande situation. Men också hur de ljusa stunderna finns, mycket tack vare Calle själv som orkade ofattbart mycket.

Det här är plågsam läsning, men viktig. Ann Edner, överläkare på Lilla Erstagårdens barn- och ungdomshospice, skriver i förordet att boken borde finnas på varje sjuksköterske/läkarexpedition och på varje ansvarig politikers skrivbord — genomläst.  SA