Ju närmare patienterna som sjuksköterskor och under­sköterskor arbetar, desto mer situationsspecifika och konkreta blir beskrivningarna av hur de använder forskningsresultat. Men om tvetydiga begrepp, som direktöversättningar från engelska, används i forskning kan resultatet bli missvisande. Det visar en studie om hur forskningsresultat används inom omvårdnad, som sjuksköterskan Elisabeth Strandberg har gjort tillsammans med forskare i Kanada.