Massor av barnmorskor behöver utbildas för att milleniemålet att till 2015 minska mödradödligheten med tre fjärdedelar ska kunna uppnås. Det konstateras i en ny FN-rapport: Delivering health, saving lifes — the state of the world's midwifery. Så många som 112 000 nya barnmorskor behövs, och de måste dessutom fås att vilja stanna i yrket.

Internationella barnmorskeförbundet, ICM:s, avgående ordförande Bridget Lynch konstaterade under världskongressen att både högre lön, status och bättre arbetsmiljö behövs. Barnmorskornas ansvar är för stort i dag och enligt Bridget Lynch är många rädda för att gå till jobbet, inte minst de som arbetar ensamma sena kvällar och helger på avlägset belägna platser.

Sedan länge vet man att utbildade barnmorskor är den enskilt största faktorn för att minska mödra- och spädbarnsdödlighet. Men också den övriga sjukvården måste utvecklas, annars har inte barnmorskorna någonstans att skicka de kvinnor som riskerar komplikationer  och behöver akut sjukvård.

I FN-rapporten, som ICM har varit med om att ta fram, beskrivs situationen på barnmorskeområdet i 58 av de fattigaste länderna, varav merparten ligger i Afrika. De svarar för över 90 procent av mödradödligheten i världen.

Uppmärksamheten kring den kraft som Afrikas barnmorskor har men också de stora behoven var det viktigaste som kom ut av kongressen, tyckte Anneka Knutsson, barnmorska och enhetschef på Sida, en av de stora bidragsgivarna när det gäller att stärka barnmorskor och sänka mödradödligheten.

Verktygen för att lyckas med det finns nu, sa Bridget Lynch, med FN-rapporten och de krav på barnmorskeutbildningar, Global standards for midwifery education, som ICM har utarbetat och WHO har godkänt.