Åklagaren i tbc-målet förlorade även i hovrätten. Rätten håller visserligen med om att det var en patient som smittade sjuksköterskan med tbc då hon arbetade på infektionskliniken i Kristianstad, men anser det inte bevisat att hon smittades för att hon följde avdelningens rutin att återanvända andningsskydden avsedda för engångsbruk. 


Tingsrättens friande av den åtalade verksamhetschefen står därmed fast.