En omfattande brist på personal gjorde att övertids­uttag var mer regel än undantag under sommaren, svarar 95 procent av de 21 avdelningsordförandena i enkäten. 76 procent svarar att personalen har fått bonus för flyttad eller inställd semester och 57 procent uppger att användningen av bemanningsföretag har ökat.


I Gävleborg har undersköterskor fått ta över sjukskötersk­ors uppgifter, samtidigt som vårdenhetschefer har tvingats gå in i direkt patientarbete. Arbetsgivaren har även frångått policyn om att sjuksköterskor inte ska arbeta natt under det första yrkesåret. 


Elva avdelningar uppger att enheter har fått stänga på grund av vikariebristen och att överbeläggningarna har ökat. Annika Jonasson, avdelningsordförande i Uppsala, uppger att den ansträngda situationen gjort det svårt för arbetsgivaren att behålla och rekrytera både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor inom flera verksamheter.


— Vi ser nu en utveckling där medlemmarna inte byter arbetsplats utan helt och hållet lämnar yrket. Det saknas för tillfället 50 sjuksköterskor i landstinget. Personalen har tröttnat på usla arbetstider, obefintlig löneutveckling och bristande arbetsmiljöarbete, säger hon.På flera andra håll ska den försämrade arbetssituationen ha lett till att personal sagt upp sig. Nästan tre av fyra avdelningar anser att bristen kommer att bestå under hösten.