Ryggmärgsskadade patienter kan ha haft trycksår länge utan att ha sökt hjälp. En del har skämts för dem och därför inte velat vända sig till vården, medan andra inte har känt av såren. Beroende på var skadan sitter och hur omfattande den är, påverkas känseln i olika hög grad. Även om såren inte känns, kan kroppen reagera med spasticitet på smärtan.På Rehab station Stockholm möts de av undersköterskan Madeleine Stenius, som också är utbildningsansvarig. Hennes erfarenhet är att många av patienterna får hjälp hemma av assistenter som lägger om deras sår, utan att egentligen veta hur de ska göra. Madeleine och hennes kolleger möts ofta av sår skötta på 70-talsvis, med blöta koksaltkompresser, luftning och massage. 


— Kompresser ska vara som huden, lagom fuktiga och ha lagom temperatur, för att såret ska läka. Vid varje omläggning sjunker temperaturen, så det ska göras så sällan som möjligt, en till tre gånger per vecka, säger hon.Hennes erfarenhet är att vårdare ofta är duktiga på att vända sängliggande patienter, men att gamla och andra som sitter i rullstol kan få sitta i samma ställning hela dagen, vilket är helt förkastligt. De som redan har sår ska inte sitta mer än 30 minuter åt gången tre gånger per dag. Är såren ytliga kan Madeleine Stenius sträcka sig till två timmar tre gånger per dag. Om det ska fungera krävs att de förstår vad som är orsak och verkan, hur viktigt det är att förebygga genom att ofta ändra läge, använda tryckavlastande hjälpmedel och att vara uppmärksam på förändringar. Hon jobbar därför mycket med utbildning och att motivera patienterna. För att livet inte ska bli alltför begränsat för dem som har sår i ryggslutet eller rumpan, finns en ”liggrullstol”. Med den kan de förflytta sig och är inte lika begränsade som i en säng.


Hos förlamade personer är rumpan särskilt utsatt. Då de modeller som finns inte ser ut som på riktigt har Madeleine skapat en modellstjärt som visar både dem som vårdar och patienter hur utsatt den är.


– Befintliga modellrumpor har runda skinkor som ser ut att fungera som polster, men så ser inte en förlamad eller gammal rumpa ut. Den är mager och hopfallen, den högsta punkten är ryggslut och sittbensknölar, och där blir det lätt sår.


I en fuktig hud utvecklas trycksår lättare. Eftersom blås- och tarmrubbningar är vanliga hos förlamade patienter är det viktigt att få in bra toarutiner och ha rätt inkontinenshjälpmedel som är anpassade till personen. Viktigt både för deras eget mående men också för att närliggande sår ska vara möjliga att behandla och att det inte ska bli nya sår.