Hon valdes in vid EPBS årsmöte i Edinburgh i oktober. Utbildning var den stora frågan på mötet. Det fördes också diskussioner om EPBS framtidsvision, som till stor del baseras på ett danskt utvecklingsarbete med biomedicinska analytiker som diagnostiska partners.