I slutet av oktober släpptes en 31-årig man som dömts för grov misshandel och vållande till annans död av Högsta domstolen. För åtta år sedan dömdes mannen för att ha skakat sitt barn så kraftigt att det fick hjärnskador och senare avled. Men enligt nya rättsmedicinska rön kan skadorna ha orsakats av blodproppar i hjärnan som härstammade från en grundläggande sjuklighet hos barnet. Dessutom var barnet fött för tidigt, något som ökar risken för hjärnblödningar. Nu har Högsta domstolen försatt mannen på fri fot i väntan på resning.

— Vi vet sedan tidigare att barn som är födda för tidigt löper större risk för hjärnblödningar. Men förr har man nog inte trott att blödningen kan hamna på just det här stället i hjärnan utan att barnet har skakats, säger Björn Tingberg, barnsjuksköterska vid barnskyddsteamet Mio på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Oavsett om 31-åringen frias eller inte poängterar Björn Tingberg vikten av att utreda alla fall förutsättningslöst.

— Hur många nya fynd och rön som än görs går det aldrig att freda barn. Man måste se till helheten.

Även i ett liknande fall har resning begärts. Det handlar om en 39-årig man som dömts till fyra års fängelse för grov misshandel av sin dotter 2007.