Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet avvecklas och i stället bildas en ny myndighet, Institutet för folkhälsa, från den 1 januari 2014. Det föreslår regeringen. Vissa av Socialstyrelsens uppgifter förs också över till den nya myndigheten. I förslaget sägs att sammanslagningen ökar förutsättningarna för att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat.