Att inte kunna ge vård efter behov kommer fortfarande att orsaka etiska dilemman i vården, skriver Vårdförbundet i sitt remissvar på regeringens förslag om nya regler för vård till papperslösa.

Regeringen vill ge papperslösa barn upp till 18 år samma rätt till vård som andra barn. Att de inte redan har det tycker Vårdförbundet är helt oförsvarligt. Vuxna ska få samma villkor som asylsökande, det vill säga enbart "vård som inte kan anstå". Begreppet är oklart och innebär risk för godtycke, anser Vårdförbundet som efterlyser en tydlig definition av begreppet från lagstiftaren. Det kan inte vara upp till varje vårdpersonal att bedöma i det enskilda fallet, anser förbundet.

Vårdförbundet vill också att det görs helt klart att hälso- och sjukvårdspersonal inte får bryta sekretessen då de vårdar papperslösa och asylsökande. Förutom sitt eget svar är Vårdförbundet också med som en av 43 organisationer på Rätt till vårdinitiativets remissvar.