Boken baserar sig på fem kvinnors upplevelser av att vara patient och vårdtagare. Det unika med dem är att samtliga själva har arbetat som sjuksköterskor, och utbildat blivande sjuksköterskor. Petra Lilja Andersson har satt ihop deras erfarenheter till vad hon kallar tematiserade livsberättelser. 


Hur är det där ute i verkligheten — ger utbildningen den rätta bilden av vardagen i vården för dem som ska ta hand om patienterna? Är sjuksköterskorna tillräckligt förberedda på vad de får möta? Och hur är det egentligen att vara patient? Till synes bagateller kan vara otroligt viktiga — som en skön kudde, varma filtar och vänligt bemötande. Detaljer som tillsammans med adekvat vård kan underlätta för vårdtagaren. 


Berättelserna betonar vikten av att se varje patient som en individ och tillmötesgå hennes behov på bästa sätt. Här finns unik erfarenhet från sjukskö­terskor som upplevt vården från båda sidor, som vårdgivare och vårdtagare.P S-K