Nu hoppas forskarna vid Lunds universitets diabetescenter att deras nya rön snart ska kunna användas för att avslöja risken för diabetes.

— Om vi med ett enkelt blodprov kan peka på en ökad risk för diabetes upp till tio år före ett insjuknande borde det vara ett starkt motiv för att ändra livsstil och minska risken, säger Anders Rosengren, en av forskarna.

Proteinet SFRP4 finns i avsevärt högre halter i insulinproducerande betaceller från diabetessjuka jämfört med dem som inte har diabetes.

Men inte nog med det: när halten av proteinet mättes i blodet hos icke-diabetiker fann man att bland dem som hade högre halt än genomsnittet insjuknade 37 procent i diabetes typ 2. Bland dem som hade lägre halt insjuknade endast nio procent.

Proteinhalten mättes vid tre olika tillfällen med tre års mellanrum och det visade sig att SFRP4 var förhöjt flera år innan sjukdomen upptäcktes.

Eftersom forskarna också har hittat mekanismen för hur det här proteinet
hämmar frisättningen av insulin hoppas man att den fortsatta forskningen ska leda till nya behandlingsmetoder genom att utveckla sätt att blockera proteinet i de insulinproducerande betacellerna.