Depression är en av världens mest vanliga, kostsamma och plågsamma hälsoproblem, konstaterar författaren till denna bok. Han är forskare på området och kliniskt verksam som psykoterapeut med kbt-inriktning.

Här redogör han för sex olika psykologiska behandlingsformer: psykodynamisk terapi, emotionsfokuserad och humanistisk terapi, interpersonell psykoterapi, samt för kbt med fokus på beteende, kognitioner eller acceptans och mindfulness. 


Hur de olika behandlingarna går till praktiskt beskrivs, liksom hur terapeuten förhåller sig och vad som skiljer dem åt. Författaren konstaterar att samtliga metoder är effektiva, men lämnar till läsaren att avgöra om det som gör att de fungerar är det som är gemensamt eller det som skiljer de olika metoderna åt.AJ