Han har vårdats för hjärninflammation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, men har inte livshotande skador. Det är första gången sjukdomen upptäckts i Sverige och fallet visar att provtagning för West Nile fever bör utföras vid viral hjärnhinne- eller hjärninflammation efter utlandsvistelse.