I juni meddelade Röda korset att sjuksköterskor och annan legitimerad personal inte skulle kunna bidra vid olycksfallsberedskap i Röda korsets Första hjälpen-grupper efter den sista september.

Socialstyrelsen krävde nämligen att de ska föra journal, förklarade Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Röda korset.

När intervjun publicerades i Vårdfokus augustinummer väckte beskedet oro och besvikelse bland Röda korsets omkring 150 legitimerade som arbetar frivilligt i organisationen. Uppståndelsen i övriga medier blev stor vilket ledde till intensiva kontakter mellan Jonas Prawitz och en jurist på Socialstyrelsens enhet för regler och tillstånd.

Deras mejlväxling mynna­de ut i att parterna nu är överens om att legitimerade får fortsätta i Första hjälpen-grupperna. Röda korset kommer inte att ägna sig åt journalföring. Omhändertagandet är inte att jämställa med sjukvård. Men var rågången går ska de fortsätta att diskutera.