”Jag skulle vilja se hur du bär dig åt om du ska diskutera barns fetma med föräldrar som blir rasande när man över huvud taget nämner saken …” Det säger en skolsköterska till en dietist som poängterat vikten av att ta upp barns fetma med föräldrarna. Citatet visar på komplexiteten med barns övervikt, många faktorer spelar in, som bland annat familjevanor, genetik, kost och motion.

Och hur ska skolsköterskan övertyga den överviktiga tonåringen om att det är bättre för hälsan att gå till skolan än att ta bussen — som alla kompisar åker?

Eftersom fetma är ojämlikt fördelat i samhället anser författarna att fokus måste lyftas från den privata nivån till den allmänna. Det ökade stillasittandet och energiintaget gör det orimligt att bara göra insatser på individnivå. SA