Intresset för läkemedel från naturen bara växer. Människan har använt örtmediciner i tusentals år och cirka 40 procent av dagens mediciner har sitt ursprung i naturen. Under tidigt 1800-tal började man kunna isolera aktiva substanser ur växtdrogerna, den första var morfin ur opiumvallmo, 1804. Boken beskriver naturprodukternas ursprung, kemi, effekter och risker samt informerar om lagstiftningen på området. I slutet finns en mer utförlig beskrivning i text och bild av många växter, till exempel får vi veta att djävulsklon i studier visat sig ha effekt vid artros och ryggskott.

Författarna, alla vid Uppsala universitet, vänder sig till vårdpersonal som en introduktion till farmakognosin, den vetenskap som studerar naturmedlens läkemedelspotential. SA