Västra Götalandsregionens miljöpolicy talar om vikten av att ha ett ”aktivt miljöarbete som uppköpare”. Regionen säger sig ha styrdokument för att kontrollera att uppköp bidrar till hållbar utveckling. Har detta över huvud taget tagits hänsyn till vid upphandlingen av Apotekstjänst?

En stor del av tjänsten innebär att patienterna får sina läkemedel delade i dospåsar. Tidigare kördes våra läkemedel ett par kilometer från Dosapoteket i Göteborg. Akutbeställningar kom dagen efter att de gjorts, precis som företaget utlovade. Nu transporteras läkemedlen nästan 50 mil från Lidingö med enorm ökning av koldioxidutsläpp som följd. Varje läkemedelsförpackning levereras i en separat låda fylld med stötdämpande plastkuddar. Läkemedel kommer lite nu och då utan inbördes samordning. Vi har båda varit med om att öppna en stor, väl igentejpad pappkartong i vilken man, efter mycket grävande, hittar en liten tub salva.

Apotekstjänst lovade bättre service. Vi frågar oss vad de talar om? Apotekstjänst ska, sedan upphandlingen gjordes i maj, vara våra vårdtagares apotek. När beställda läkemedel inte kommit på en månad svarar deras kundservice: ”gå till närmsta apotek”. Bättre service innebär alltså i praktiken att vi sjuksköterskor ska agera budtjänst i stället för att vårda våra patienter.

Sedan i maj ingår i vårt dagliga arbete att ringa kontaktpersoner för att få pengar för att kunna hämta ut livsviktiga smärtplåster, att sitta i telefonkö till en kundtjänst som inte kan lösa problemen med uteblivna leveranser, eller att upptäcka att recept gått ut och ingen påminnelse skickats om att sista uttag är gjort. Räknar man ihop alla timmar av en sjukskötersketjänst som går åt till detta arbete på en månad ser man snabbt att den kortsiktiga vinsten som kan ha gjorts i upphandlingen i själva verket är en rejäl förlust för regionen av både pengar och omvårdnad.

Detta är ett slöseri med vår kom­petens som sjukskötersk­or.

Ann-Christin Hansson
Stina de Frumerie
leg sjuksköterskor, Göteborgs kommun