2005 slog WHO fast att inget annat världsomfattande folkhälsoproblem har blivit så ignorerat som mäns våld mot kvinnor. Och 2006 konstaterade Socialstyrelsen att de indirekta kostnaderna till följd av våld mot kvinnor uppgick till 700 miljoner kronor per år.

Eva Wendt och Viveka Enander har intervjuat 29 våldsutsatta kvinnor kring deras erfarenheter från mötet med vården.

Kvinnorna påpekade vikten av att personalen är ickedömande, med- och inkännande, samt upprätthåller sekretessen. Och förstår att frigörelsen från den som brukar våld kan ta tid.