Lika väl som man kan träna fysiskt för att få bättre kondition och fysisk hälsa är det möjligt att med hjälp av olika övningar förbättra sin psykiska hälsa. Compassion handlar om att kunna både identifiera och lindra lidande, eget och andras, säger författarna till denna första bok på svenska om compassion­fokuserad terapi, CFT.

Forskning har visat att övning i compassion aktiverar system i hjärnan som i sin tur minskar stress och ger en känsla av lugn och trygghet. Genom att själv möta andra med vänlighet och värme mår man bättre. På det sättet blir man också mer benägen att bemöta och hjälpa andra män­niskor.

Mindfulness och visualisering är några av de mentala träningsmetoder som nämns för dem som vill träna på compassion.