I en europeisk studie om trycksår del-tog 415 sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskestudenter i Mellansverige. Syftet var att med enkäten Tak, trycksår-attityd-kunskap, undersöka, beskriva och jämföra kunskapen om hur trycksår kan förebyggas.

Sammantaget var bara 58,9 procent av de svenska svaren korrekta. Ribban för godkänt var satt vid 60 procent och dit nådde inte Sverige totalt sett. Det gjorde däremot sjuksköterskestudenterna, som hade ett genomsnittligt resultat på 61 procent.

En del frågor är lite kluriga eftersom de ska passa i alla europeiska länder, konstaterar Lena Gunningberg, sjuksköterska och professor i Uppsala, som ledde studien. Men det ursäktar inte resultatet. Trots att sjukskötersk­or vet hur viktigt det är att förebygga missas det ofta.

— Tyvärr prioriterar inte svenska sjuksköterskor trycksår eller förebyggande av trycksår. Andra kvalitativa studier i Sverige visar att de inte hinner med att leda omvårdnadsarbetet och se till att en bra madrass och hälkudde finns i patientens säng. Det är så mycket annat som de måste göra.

Men det går att göra något åt bristerna. Först och främst handlar det om att när det är möjligt få med patienten i det förebyggande arbetet.

— Sjuksköterskan måste prata med patienten om betydelsen av att röra på sig så mycket det går och att säga till när det gör ont någonstans. Det finns också bra hjälpmedel, som vändskiva, som påminner om när patienten ska vändas, säger Lena Gunningberg.

Viktigt är att sjuksköterskor är stolta och visar upp när de lyckas förhindra trycksår. En idé är att med en grön prick på en väl synlig whiteboard visa att i dag har ingen patient på vår avdelning trycksår. Och, lika viktigt, analysera var man har brustit när pricken är röd.

— Att se när skadan uppstod och ställa sig frågan om den inte hade gått att förebygga är också viktigt, eller göra som i England och USA där en händelse­analys görs för varje trycksår.

Ett krux är att sjuksköterskestudenter förväntas få en stor del av kunskapen om trycksår under sin verksamhetsförlagda utbildning. Men kraven på sjuksköterskorna är stora och det kan vara svårt för en nyutbildad sjuksköterska som bara har arbetat ett halvår att också handleda studenter. Det är ett problem som kan bidra till de dåliga resultaten, tror Lena Gunningberg.

— Vi behöver utbilda sjuksköterskor mer och träna på nödvändiga färdigheter.

Studien gjordes vid ett universitetssjukhus, ett regionsjukhus och ett länssjukhus. De som deltog arbetar på kirurg-, ortoped- och medicinavdelningar, samt i palliativ vård.


STUDIEN/genomsnittligt resultat i procent

Kunskap om:                    SSK:                  USK:             SSK-stud:

Orsaker till trycksår                  64,4                         55,7                          66,4
Bedömning av huden                 55,8                         56,3                          54,3
Riskbedömning                            76,0                         69,6                          79,9
Nutrition                                         81,1                          76,3                          91,8
Mängden tryck                             47,6                         45,8                         48,8
Tid med tryck och
skjuvning                                        59,3                          55,4                         64,8

Genomsnittligt resultat: 59,3                  55,4                   61,0