Jag är trött på att ha låg lön och att samhället inte förstår att jag är värd mer. Beror det på att patienter och även bekanta inte förstår vad det innebär att vara sjuksköterska? Jag har flera gånger behövt påpeka att jag faktiskt gått en 3-årig högskoleutbildning och att det är stor skillnad mellan mig och undersköterskan.

Jag vill inte bli kallad syster eller sköterska. Men att heta sjuksköterska är liksom inte heller någon tyngd i. Skulle jag kunna få upp min lön om jag i stället hette ”ingenjör i omvårdnad”? Nu kanske alla ingenjörer protesterar men det finns säkert kloka sjuksköterskor som disputerat eller doktorerat och kan sätta ett bättre ord än det vi redan har på vårt yrke. Men det nya namnet måste vara könsneutralt i sådana fall. Ordet sjuksköterska är ju grammatiskt uppbyggt att höra till kvinnor.

Ordet sjuksköterska är också missvisande då många av oss även jobbar med friska patienter. Men främst ska det nya namnet tydligt och enkelt berätta att yrket bygger på högskolestudier! Känner sig någon manad att ta fram ett nytt namn? Jag tycker att det är nödvändigt just nu. Vi behöver en vändpunkt! Vem håller med mig?

Esmeralda Hasanic
Leg ingenjör i omvårdnad