”Måste man leva för andras skull?” frågar den förlama­de 17-årige Andreas, som börjat fundera på självmord. ”Ja, det måste man nog”, svarar hans kontaktsjuksköterska Sven-Erik efter att ha tänkt efter. Så småningom leder deras samtal till att Andreas lidande uppvägs av hans omtanke om familjen.

Alla som funderar på självmord är ambivalenta. Därför är det viktigt att omgivningen gör allt för att förstärka viljan att leva. Små insatser, att vara rak och att våga lyssna kan räcka långt. Boken handlar om att bryta den tystnad som ofta omger självmord, och ger konkreta exempel på vad man kan säga och göra i mötet med den som mår dåligt. Ett avsnitt tar upp internet och suicid, det finns allt ifrån webbplatser som ger tips om smärtfria självmordsmetoder till sidor som erbjuder hjälp till självmordsbenägna. Författaren Ullakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare.