Många unga tjejer ser det som självklart att när man börjar med sex börjar man också med p-piller. Pillren är en lönsam produkt för tillverkarna, eftersom många kvinnor äter dem i decennier. Men hormonerna påverkar inte bara kvinnokroppen, utan hela vår miljö. Via urinen hamnar de i våra vattendrag där de har visat sig påverka fiskar och groddjurs kön och fertilitet. Den här boken, skriven av två barnmorskor, vill visa på andra, miljövänligare men lika säkra alternativ för födelsekontroll som baseras på kunskap om den egna kroppen. Här beskrivs bland annat Billingsmetoden (sekretkontroll) som i studier visat sig ha mycket hög säkerhet. Att känna till när man är som mest fruktsam är förstås också viktigt för den som försöker bli gravid.

Författarna tipsar också omolika pessar, spiraler, p-datorer, och kondomer för båda könen. Ett avsnitt beskriver fördelarna med menskopp, både ur miljö- och hälsosynpunkt. Ett alternativ till binda och tampong som allt fler upptäcker.

Boken vänder sig främst till alla som arbetar med preventivmedelsrådgivning. SA