… kronor är den högsta ingångslönen som hittills rapporterats in till studentupprorets lönekartläggning. Lönen betalas ut av en privat vårdcentral i Stockholm.