När sjuksköterskestudenterna i Uppsala ordnade en vårdmässa i slutet av februari kom 15 olika privata och offentliga arbetsgivare och visade upp sig, men inte Akademiska sjukhuset. Regionens största arbetsgivare valde att ha en egen rekryteringsdag i stället.