Efter flera års kamp för lika rätt till rena kläder har Västerbottens läns landsting nu gått med på att även studenter ska få använda de klädautomater som finns tillgängliga för vanliga anställda på sjukhuset i Umeå.

Studenterna har länge påpekat det orimliga i att de måste sluta tidigare eller använda sin fritid för att hinna gå till tvättföretagets manuella lager och lämna och hämta kläder.

Först ändrades bara reglerna för läkarstudenterna. Men nu får klädautomaterna även användas av sjuksköterske- och barnmorskestudenter på praktik.

— Nu väntar vi bara på att landstinget ska uppdatera sina listor, säger Viktor Flodin, ordförande för Umeå medicinska studentkår.