En smärtupplevelse uppstår i hjärnan, när den tolkar signaler från kroppens nerver, och det är egentligen bara i hjärnan vi kan tala om smärta.

Långvarig smärta kan dessutom sakna uppenbar kroppslig orsak.

Rolf Nordemar är smärtläkare och docent i reumatologi, och Kristina Nordemar är arbets- och musikterapeut. De framhåller vikten av en holistisk syn i mötet med någon med långvarig smärta. Om smärtan har sitt ursprung i själen gäller det att med inlevelseförmåga och empati ibland våga gå utanför de vanliga ramarna för att kunna hjälpa.

Rörelseträning, rätt kost och vila kan hjälpa många. För andra minskar smärtan med samtals- och musikterapi. Men processen att besegra smärta, eller i alla fall lära sig leva med den, är ofta lång. P S-K