Du har säkert mött många patienter som är övertygade om att tranbär har hjälpt dem kurera återkommande urinvägsinfektioner, uvi. Även inom vården har tranbärsjuice prövats som ett sätt att minska uvi bland gamla. Ingen av de studier som gjorts på äldreboenden har dock kunnat visa att det har någon effekt.

En sökning på ”cranberries” i medicinska databaser ger en lång lista över studier som granskat tranbärens förmåga att bota eller förebygga uvi. Det är därför inte svårt att hitta enstaka studier som visar att de som regelbundet druckit tranbärsjuice i förebyggande syfte har något färre urinvägsinfektioner.

Men i den vetenskapliga världen är enstaka studier eller människors upplevelser inte så mycket värda. Många blir besvärsfria även utan behandling och de olika studierna har mycket motsägande resultat.

Nyligen gjorde Cochrane-institutet en granskning av samtliga tillgängliga studier när det gäller tranbärens förebyggande effekt vid urinvägsinfektioner. Forskargruppen hittade 24 studier som jämförde intag av tranbär som juice eller tabletter med andra behandlingar som vatten, antibiotika, lactobaciller, placebo eller ingen behandling.

Några mindre studier visade en viss effekt av tranbär, men när fler och större studier lades till blev slutsatsen att nyttan med tranbär är liten eller ingen alls.

I Cochrane-rapporten påpekas att bortfallet i studierna ofta var stort, möjligtvis beroende på svårigheten att dricka två glas tranbärsjuice dagligen under flera månader. Andra problem är att det inte finns någon standardisering när det gäller mängden aktiva ingredienser, vilket gör det svårt att jämföra studier eller säga något om hur stor mängd som skulle behövas.

Trots detta pågår ständigt nya forskningsprojekt kring nyttan med tranbär. Det kan bero på att det finns stora ekonomiska intressen i naturmedelsmarknaden, men också på en stark önskan att hitta alternativ till ständiga antibiotikakurer. Det är många som önskar att det skulle fungera.


Växten
Tranbär tillhör familjen ljungväxter. Finns i nästan hela Sverige och även i Europa, Ryssland, norra Asien och Nordamerika. De röda bären mognar sent och skördas på hösten.

Naturmedicin
Inom folkmedicinen har tranbär länge ansetts kunna bota urinvägsproblem. De europeiska nybyggarna i Nordamerika fick lära sig av urinvånarna i Penobscot-stammen att bäret kunde användas för behandling av njursten och andra urinvägsproblem. 2001 blev bäret valt till årets läkemedelsväxt i Finland.

Farmakologi
Den förklaring som ges till att tranbär skulle kunna förhindra urinvägsinfektioner är att de innehåller proantocyanidiner, ett ämne som gör att E. colibakterier får svårare att fästa på slemhinnorna i urinblåsan och urinvägarna. E. coli är den vanligaste bakterien vid urinvägsinfektioner.

An­vänd­ning
Finns som juice, saft eller i form av tabletter/kapslar. Två glas juice per dag eller 1-3 kapslar per dag är vanliga rekommendationer, men de doser som använts i vetenskapliga studier varierar stort.

Kostnad
Månadskostnaden för tabletter/kapslar varierar, men ligger på cirka 200 kronor. Juice kostar per månad mellan 200 och 300 kronor.

Interaktioner
Den som tar waran ska inte dricka tranbärsjuice dagligen eftersom det kan späda på effekten av medicinen och ge en ökad blödningsrisk.