Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, tar upp diagnoser som blivit allt vanligare i vår tid, till exempel data­spelsberoende. Överallt ser man människor som är djupt engagerade i sina smarta telefoner och spelskärmar. Utbudet av spel är stort och det kan vara svårt att motstå lockelsen att försöka klara även nästa nivå.

Fredrik Svenaeus menar att det oftast är barn och vuxna med problem att finna sin plats i det vardagliga sociala sammanhanget som fastnar i dataspelsberoende. Via spelets möjlighet till verklighetsflykt jagar de snabba belöningskickar, men förbereds inte för det riktiga livet utanför skärmen. Problemen uppstår när spelets värderingar och moraliska regler får samma tyngd som i den verkliga världen. P S-K