• Aktionsforskning i vård och omsorg
  Liselotte Jakobsson (red)
  (Gleerups 2013)
 • Boken om demenssjukdomar
  Hans Basun m fl
  (Liber 2013)
 • Anestesiologisk omvårdnad
  Inger Liv Hovind (red)
  (Studentlitteratur 2013, 2:a uppl)