Numera erbjuder 16 av landets 21 landsting så kallat kub-test tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser. I sex landsting erbjuds alla kvinnor att göra testet, bland de övriga gäller det kvinnor över 35 år.

Den allt bättre diagnostiken gör att fler foster med kromosomavvikelser upptäcks tidigt och aborteras.

Andelen avbrutna gra­viditeter vid kromosom­avvikelser har ökat kraftigt, från cirka 53 procent 1999 till cirka 69 procent 2012. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Kvinnor som föder barn är i dag betydligt äldre än för några decennier sedan. 1973 var genomsnittsåldern 26 år — i dag drygt 30 år. Eftersom risken för kromosomavvikelser som Downs syndrom ökar ju äldre kvinnan är borde antalet barn som föds med Downs syndrom ha blivit fler. Men så har alltså inte skett.