Sjuksköterskan Ann-Christin Karlsson har intervjuat nio personer mellan 52 och 85 år som har genomgått höft- eller knäplastikoperation och som innan ingreppet har fått spinal- och epidural­bedövning.

Att inte ha full tillgång till sina bedövade kroppsdelar gör att det är viktigt för patienten att anestesisjuksköterskan finns i närheten. Närheten skapar möjlighet till ögonkontakt och kommunikation vilket gör att patientens välbefinnande ökar under operationen.

— Tryggheten är en stor del av välbefinnandet och att vända på huvudet och få möta anestesisjuksköterskans blick betyder mycket för känslan av bekräftelse och tillit. Det behövs inget prat — det är ögonkontakten som är viktig, säger Ann-Christin Karlsson.