Operationsmetoden används för stora trycksår som inte läker. Patienten är oftast ryggmärgsskadad eller har ryggmärgsbråck, är förlamad och rullstolsburen.

Det vanligaste är att trycksåret sitter över sittbensknölen, men också höftsår och sår över korsryggen förekommer. Patienterna brukar undra om det inte bara går att sy ihop sårkanterna. Men det går inte, såren skulle spricka upp i så fall.

En studie av operationerna vid Karolinska i Stockholm visar att 43 av 51 opererade personer inte haft något nytt sår tre år efter operation, 5 hade återfall på samma plats och 3 hade ett nytt sår på annan plats på kroppen.

Så här går det till:

  • Operationen sker i tre steg.
  1. All skadad vävnad skärs bort.
  2. Benytan under såret planas ut.
  3. Ny vävnad förs in: hud, fett och muskel från området kring såret, från sätesmuskeln, eller baksidan/utsidan av låret.
  • Rehabiliteringen är krävande så patienten måste vara motiverad. Plastikkirurgen och rehabiliteringen måste också ha ett bra samarbete.
  • Utbildningen och de strikta råden måste följas för att slippa återfall, bland annat sängläge eller ändring av sittläge med täta intervaller för att avlasta.