Den fjortonåriga flickan föll av en häst, fastnade med vänster fot i stigbygeln, och vred till vänster knä. En röntgenundersökning visade inga skador, men av och till fortsatte smärtorna och svullnaden. Vid ett nytt läkarbesök ett halvår senare fick flickan en remiss till MR-undersökning, magnetisk resonanstomografi, och till sjukgymnast. Efter undersökningen skulle hon beställa ny tid till ortopedläkaren.

Röntgenpersonalen sa att de skulle höra av sig om de såg någon skada, annars inte. Mer än fem år efter fallet från hästen fick flickan plötsligt ont i sitt knä i en trappa och sökte vård. Den undersökande läkaren kände en tydlig korsbandsskada och meniskpåverkan, vilket också syntes på MR-undersökningen från 2009.

Även efter en meniskresek­tion hade flickan fortsatta besvär och i februari i år gjordes en korsbandsrekonstruktion. Hon gjorde sedan en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Verksamhetschefen skrev i sitt yttrande att sjuksköterskan hade dokumenterat att flickan hade fått skriftlig information om att själv höra av sig för ett återbesök efter MR-undersökningen. Han påpekade att föräldrarna hade stannat i väntrummet eftersom hon inte hade velat ha dem med i undersökningsrummet.

Ivo anser att det är olämpligt att helt lämna över ansvaret för återbesök på barnet. Föräldrarna borde ha fått samma skriftliga information som flickan, och med tanke på röntgensvaret borde mottagningen ha reagerat när inget återbesök bokades.
(Diarienr 8.2-29693/2014)