Abortsökande kvinnor har inte posttraumatiska stressyndrom, PTSD, i högre grad än kvinnor i övrigt. Risken att efter en abort utveckla PTSD är associerat till personlighetsdrag relaterade till emotionell instabilitet samt låg ålder, visar en avhandling från Uppsala.