Trenden är dock att de långa arbetspassen minskar och exempelvis Blekinge fattade nyligen beslut om att avskaffa dem nästa år. På flera håll i landet används dygnspass bara vid en eller ett par lågbelastade stationer.

Kartan visar (orange fälten) de landsting där dygn förekommer i någon grad, i landstinget eller hos privat utförare.

Har avskaffat helt:

  • UPPSALA
  • DALARNA
  • HALLAND

(Blekinge har beslutat att ta bort dygnspassen nästa år.)