En sjuksköterskestudent i Lund stängs av i nio veckor, och missar en praktik, efter att ha skrivit av studiekamraters svar vid två tentor. Fusket upptäcktes vid rättningen. Beslutet överklagades av studenten, men hovrätten ger disciplinnämnden vid Lunds universitet rätt att stänga av studenten med omedelbar verkan.