Ni studerar om medicinsk yoga ger effekt på paroxy­smalt förmaksflimmer. Hur går det till?
— Vi delar slumpmässigt in patienterna i tre grupper. En grupp får standardbehandling, den andra får även avslappning och den tredje får standardbehandling och medicinsk yoga under en timme, en gång i veckan i tre månader här på sjukhuset.

Vad är medicinsk yoga?
— Det är en terapeutisk form av yoga där det ingår djupandning tillsammans med yogarörelser. En liten studie har tidigare visat positiva effekter. Det är enkla övningar som kan göras i princip var som helst.

Varför började du forska på det här?
— Jag har alltid varit intresserad av komplementära behandlingar och sett ett behov i vården. När jag började yoga för ett tiotal år sedan insåg jag att detta skulle kunna passa inom vården.

Utövar du själv yoga?
— Ja, så ofta jag kan, helst dagligen.