Priset delades ut i samband med Barndiabetes-fondens 25-års jubileum och motiveringen är att Maria Faresjös studier påtagligt har bidragit till kunskap om immunförsvarets roll vid uppkomst av typ 1-diabetes.

Vårdfokus har tidigare berättat om hennes forskning som visar att en hög psykisk stressnivå i familjen kan påverka barnets immunförsvar. Möjligen finns det en koppling mellan skadlig stress, ett försämrat immunförsvar och autoimmuna sjukdomar, som typ 1-diabetes.

Maria Faresjö, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, fortsätter nu forskningen. Hon leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som ska undersöka sambandet mellan hög psykisk stressnivå och immunförsvaret bland ungdomar mellan 18 och 22 år.

— En fördel med den fortsatta studien är att undersökningspersonerna själva kan svara på frågor i enkäten. Vi ställer ingående frågor om de har varit utsatta för stress i barndomen, under hela livet, det senaste året och under den senaste månaden, säger hon.