Många kvinnor kommer inte på uppföljning efter sin medicinska abort. Den görs för att utesluta en misslyckad behandling med fortsatt graviditet. Nu visar en europeisk multicenterstudie, nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lancet, att kvinnorna kan klara kontrollen själva.

— Studien kommer att leda till en förändrad abortvård globalt, med färre besök för kvinnorna och förenklad behandling. Det är också en samhällsekonomisk vinst, säger gynekologen och professorn Kristina Gemzell-Danielsson, en av forskarna bakom studien.

Av omkring tusen kvinnor lottades hälften till återbesök på klinik efter sin medicinska abort. De andra lottades till självutvärdering hemma med hjälp av lågkänsligt graviditetstest. I den kliniska gruppen rapporterade 95 procent en fullständig abort, i egengruppen 94 procent. I båda grupperna behövde 4 procent av kvinnorna skrapas.

Inga kvinnor var fortsatt oupptäckt gravida i rutingruppen, medan tre kvinnor i egengruppen misslyckades med att göra testet så att det visade falskt negativt svar. Åtta kvinnor i rutingruppen och en i egengruppen fick infektioner. Studien visade också att kvinnorna föredrar hemtest och är nöjda med abort­behandlingen.