Det finns hundratals lokala avtal med skilda lösningar för villkoren kring nattarbete, som Vårdförbundet nu har gått igenom. Där ingår olika varianter av arbetstidsförkortning och återhämtningstid, vissa bättre än andra.

Gemensamt är att de kan sägas upp av arbetsgivaren ensidigt, vilket också skett i takt med att avtalen har bedömts vara för dyra.

— Det behövs ett centralt avtal. Medarbetarna måste kunna lita på att villkoren inte plötsligt sägs upp. Det är inte god ton på svensk arbetsmarknad att ha villkor som arbetsgivarna ensidigt förfogar över. Nattarbete ställer så höga krav på sjuksköterskorna att villkoren behöver vara långsiktiga och hållbara, säger Cecilia Helldén, Vårdförbundets expert på arbetstider.

Hon tror inte på att föreslå en exakt siffra för arbetstidsförkortning eller hur mycket tid för återhämtning som ska ingå i arbets­tiden. Det viktiga är att bli överens om principen.

Medlemmarna orkar inte jobba natt i de slimmade arbetsorganisationerna. Framför allt nattarbete är en prioriterad fråga för Vårdförbundet.

— Jag förstår att det blir kostsamt, men arbetsgivarna har mycket att vinna på förbättrade villkor nu när det är svårt att rekrytera, säger Cecilia Helldén.