Veta normal dos
Det ingår i sjuksköterskekompetensen att veta vad det är man injicerar i sin patient. Det hade varit helt ohållbart att hålla på med dubbelkontroller av alla morfinuttag på till exempel akutmottagningar eller liknande. Det skapar enormt mycket onödigt extraarbete. Däremot bör man se till att arbetsbelastningen inom vården blir mer normaliserad så att man hinner reflektera över vad man gör!

John Tällberg


Dubbelkolla

Enligt Fass ligger 5 ml långt utanför rekommenderad dosering. Rutiner ska finnas för dubbelkoll av avvikande ordinationer och bemanningen skall vara tillräcklig för att denna rutin skall kunna följas.

Stefan Bergman


Var ta hjälp?
Om dubbelkontroll av narkotikauttag inte är genomförbar på grund av för liten personalstyrka ska man "ta hjälp av en sjuksköterska från annan avdelning".Vore intressant att se hur detta fungerar i praktiken. Ringer man till grannavdelningen och begär att någon kommer över när man ska administrera läkemedel? Eller betyder det att verksamhetschefen ökar bemanningen för passet?

Svante